sử dụng bao bì carton

Dự đoán nhu cầu sử dụng bao bì carton sóng 2013-2014

49-tintuc05

Châu Á: Nhu cầu ở châu Á vẫn dẫn đầu trước các khu vực khác với lượng tiêu thụ chiếm 45% sản lượng giấy sóng trên thế giới, trong đó gần hai phần ba ở Hồng Kông, tiếp đến là châu Âu và Bắc Mỹ mỗi khu vực chiếm gần 20% lượng tiêu thụ trên