thiết bị sấy thùng carton

Lô sấy 600-1000

77-maymoc14.png

Lô sấy 3 tầng

78-maymoc15.png